Podmínky pro získání ocenění

Jaké jsou podmínky pro udělení jednotlivých stupňů?

Kriterium

Bronzový

Stříbrný

Zlatý

Sociální klima třídy

Vstupní a kontrolní test třídy

Vstupní a kontrolní test třídy

Vstupní a kontrolní test třídy

Zařazení v švp

(vzorové osnovy zde)

Min.16 hodin/rok EtV jako integrovaný předmět nebo projektové dny, kroužek atd., zkušenostní formou vyučování, pokrývající alespoň 3 témata dle RVP (počítá se ročník s největším zapojením EtV)

EtV jako volitelný předmět v  min. 1 ročníku nebo integrovaný min. v 33 hodinách min. 5 základních témat EtV dle RVP (počítá se ročník s největším zapojením EtV)

EtV jako samostatný povinný předmět alespoň v 1 ročníku, nebo všech 10 témat EtV integrovaných v min. 66hod/rok (počítá se ročník s největším zapojením EtV)

DVPP dlouhodobé
pro pedagogy,
kteří budou
EtV vyučovat

Min. 2 absolventi/frekventanti 40 hodinového kurzu nebo min. 1   absolvent/frekventant min. 240 hodinového kurzu

Min. 2 absolventi/frekventanti 40 hodinového kurzu a min. 1  absolvent/frekventant min. 240 hodinového kurzu

25% (max 4) pedagogů v min.240 hodinovém kurzu a 25% (max 4) pedagogů absolvuje 40ti hodinový kurz

DVPP workshopy
pro sborovny

Min. 4 hodiny akreditovaného workshopu zaměřeného na výchovné společenství

Min. 8 hodin akreditovaných   workshopů na EtV témata za dva poslední roky

Min. 12 hodin akreditovaných workshopů na EtV témata za 3 poslední roky

Systémová podpora

Ustanovení metodika EtV na škole, který je přímo podřízen řediteli školy

Ustanovení metodika EtV na škole, který je přímo podřízen řediteli školy

Ustanovení metodika EtV na škole, který je přímo podřízený řediteli školy;
etický audit školy co 3 roky