FAQ

Kdo projekt organizuje?

Projekt udělování ocenění „Etická škola“ organizuje Etická výchova, o.p.s. pod záštitou MŠMT pod č.j. MSMT-20109/2013-1.

Pro koho je ocenění určeno?

  • Pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, které mají etickou výchovu zařazenou do svých školních vzdělávacích programů.
  • Rodiče žáků a odborná pedagogická veřejnost tak snadněji dokáže rozlišit intenzitu využití etické výchovy v dané škole, dle tří stupňů ocenění – bronzového, stříbrného a zlatého.

Jak dlouho je ocenění platné?

Ocenění se uděluje minimálně na jeden školní rok, potom se přezkoumá zda jsou stále splněny podmínky pro daný stupeň. Vyšší stupeň ocenění je udělen po prokázání splnění všech podmínek – výjimky, zejména u malotřídek, schvaluje Správní rada, o.p.s.

Kolik to stojí?

Cena ocenění je jednorázově 490 Kč.
Cena pokrývá část výrobních nákladů na kovovou destičku 20x15cm s logem a gravírovaným textem ocenění, kterou lze umístit vedle vchodu do školy, sadu samolepek, web propagaci na www.etickaskola.cz, ověření splnění podmínek a další úkony.

Co mám dělat, pokud má naše škola o udělení ocenění zájem?

Kontaktujte koordinátorku projektu „Etická škola“, Hanu Martinákovou. Tel: 737637033, email: hmartinakova@etickavychova.cz

Ocenění jsme již dostali a chtěli bychom více propagačních materiálů

Kontaktujte koordinátorku projektu „Etická škola“, Hanu Martinákovou, nebo si je rovnou objednejte na tomto objednávkovém formuláři.