Udělujeme ocenění

„Etická škola“ pod záštitou MŠMT

Od října 2013 Etická výchova, o. p. s. uděluje školám ocenění Etická škola pod záštitou MŠMT č. MŠMT – 2457/2015 – 1.

Ocenění „Etická škola“ je zaváděno pro lepší orientaci nejen odborné pedagogické veřejnosti, ale i rodičů. Pro všechny školy, které naplní kritéria v počtu hodin věnovaných etické výchově, jsme připravili tři stupně ocenění: bronzový, stříbrný a zlatý stupeň.

Ocenění „Etická škola“ může být pro vaši školu přínosem, protože věříme, že podpora etické výchovy, která vede k rozvoji tzv. „měkkých kompetencí“ žáků a zlepšuje klima na školách, příznivě působí na to, aby škola nebyla jen místem předávání informací, ale i zdravým prostředím pro formování jednotlivce a jeho přípravu na život.

logo-ev2-kopie

msmt

Elektronický minidotazník ohledně plnění kritériíElektronický minidotazník ohledně plnění kritérií

Pokud nesplňujete všechna kritéria, přesto odešlete formulář. Budeme Vás
kontaktovat s možnostmi, jak Vaše škola může na ocenění Etická škola dosáhnout.

logoblue

 Mapa škol, kterým bylo uděleno ocenění Etická škola:

fialová = bronzový stupeň / modrá = stříbrný stupeň / žlutá = zlatý stupeň